07.10.2021, 00:00—00:00
Karen Verschooren - GEANNULEERD

Karen verschooren

Biografie

Karen Verschooren is cura­tor heden­daag­se beel­den­de kunst. Ze werkt voor STUK, Huis voor Dans, Beeld en Geluid waar ze ver­ant­woor­de­lijk is voor de beel­den­de kunst pro­gram­ma­tie opge­bouwd rond een reeks solo­ten­toon­stel­lin­gen en Artefact: een the­ma­ten­toon­stel­ling en fes­ti­val waar­in heden­daag­se kunst, actu­a­li­teit en maat­schap­pe­lij­ke uit­da­gin­gen cen­traal staan. Tussen 2008 en 2015 werk­te ze als cura­tor / pro­ject coör­di­na­tor voor Z33, Huis voor Actuele Kunst in Hasselt. 


Huidige solo­ten­toon­stel­lin­gen

 • Helen Cammock (2021)
 • Jan Duerinck (2021).

Recente solo­ten­toon­stel­lin­gen van o.a.

 • Angela Washko (2021)
 • Mircea Cantor (2020)
 • Sebastián Díaz Morales (2019)
 • Mika Taanila (2018)
 • Nevin Aladag (2018)
 • Omer Fast (2017)
 • Joachim Koester (2017)
 • Emre Hüner (2016)
 • John Akomfrah (2016)

Recente groeps­ten­toon­stel­lin­gen

 • Wired for Empathy (2021)
 • AND& Look at Us Now (2021)
 • Alone Together (2020)
 • Parallel Crossings (2019)
 • This Rare Earth – Stories from Below (2018)
 • On Alchemy and Magic (2017)
 • The Act of Magic (2017)
 • Up in the Air (2016).

Verschooren is lid van diver­se com­mis­sies, jury’s, advies­ra­den en plat­forms in het beel­den­de en audio­vi­su­e­le kun­sten­veld in de hoop zo bij te dra­gen aan een bloei­en­de beel­den­de kunst scè­ne in bin­nen- en buitenland.

Ze behaal­de een Master in Communicatiewetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven (2004), een Master in Cultuurwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel (2005) en een Master of Science in Comparative Media Studies aan het Massachusetts Institute of Technology, Cambridge USA (2007).


Programma

 • 13:3015:30: Studio Visits Studio Annext (Abdij van Keizersberg)
 • 15:3016:30: Talk #6: Karen Verschooren in Off the, Grid (Vaartstraat 94)
 • 16:3019:30: Studio Visits Studio Vaarstraat (Vaartstraat 94)

Talks & Studio Visits

Cas-co nodigt jaar­lijks tien bezoe­kers (cura­to­ren, kunst­cri­ti­ci, cul­tuur­wer­kers, kun­ste­naars, etc.) uit om een talk over hun prak­tijk te geven, gevolgd door een reeks stu­dio visits aan vas­te en tij­de­lij­ke Cas-co resi­den­ten. Cas-co nodigt jaar­lijks tien bezoe­kers (cura­to­ren, kunst­cri­ti­ci, cul­tuur­wer­kers, kun­ste­naars, etc.) uit om een talk over hun prak­tijk te geven, gevolgd door een reeks stu­dio visits aan Cas-co resi­den­ten, zij het kort of lang­ver­blij­vend. De talks zijn toe­gan­ke­lijk voor kun­ste­naars bui­ten Cas-co en ieder­een die geïn­te­res­seerd is.