AgNo3000


Studio maakleerplek
Periode: 01.09.2022—25.05.2024
3 Analoge portretering door AgNo3000 op de site van maakleerplek © Wouter Elsen 2 2

AgNo3000

Ward Collin en Wouter Elsen wer­ken onder de naam AgNo3000 samen rond het his­to­ri­sche foto­gra­fi­sche pro­cé­dé wet pla­te col­lo­di­on. Het pro­cé­dé ligt op het kruis­punt van kunst en ambacht en met hun onder­zoek wil­len ze ener­zijds uit­die­pen hoe foto­gra­fie in de 19e eeuw beleefd werd, ander­zijds onder­zoe­ken hoe dit his­to­ri­sche pro­ces een plaats kan krij­gen in de snel­heid van het digi­ta­le tijd­perk in de 21e eeuw.