Praktisch

Ben je op zoek naar een stu­dio om te huren, naar een uit­da­gen­de resi­den­tie of een pre­sen­ta­tie­plek om werk te pro­gram­me­ren? Cas-co lan­ceert jaar­lijks ver­schil­len­de open calls. Dit zijn enke­le van de belangrijkste:

 • Studio Vaarstraat en maak­leer­plek: ad hoc, wan­neer er een ruim­te vrijkomt
 • Off the, Grid: één call per jaar
 • 30CC-resi­den­tie: min­stens één call per jaar

Op deze plek wor­den alle open calls van Cas-co gebundeld.


Ben je op zoek, maar er is geen call? Contacteer info@​cas-​co.​be om de moge­lijk­he­den te bespre­ken. Formuleer dui­de­lijk waar je naar op zoek bent.

 • Afhankelijk van de call en gel­den­de cri­te­ria, doet Cas-co beroep op exter­ne juryleden:

  • Wim Lambrecht (LUCA School of Arts, Gent)
  • Bert de Leenheer (Galerie Transit)
  • Ief Spincemaille (kun­ste­naar)
  • Eva Wittocx (cura­tor heden­daag­se kunst M – Museum)
  • Karen Verschooren (cura­tor beel­den­de kun­sten STUK)
  • Beatrijs Albers (kun­ste­naar, SLAC)
  • Sammy Ben Yakoub (cura­tor N +1)
  • Dirk De Lathauwer (fABULEUS, artis­tiek leider)
  • Carl von Winckelmann (LUCA)
  • Els Theunis (Dramaturge en artis­tie­ke kern Het Nieuwstedelijk)
  • Veerle Van Schoelant (Theaterprogrammator cul­tuur­cen­trum 30CC)
  • Michiel Vandevelde (kun­ste­naar, curator)
  • Zoë Westelinck (MijnLeuven)
  • Ils Huyghens (Z33)
  • Kirsten Van der Stappen (Leuven Mindgate)
  • Stefanie Lambrechts (Directie Cultuur)
  • Tine Brems (maak­leer­plek)

  Deze jury­pool wordt naar­ge­lang de gele­gen­heid aan­ge­vuld met ande­re experten.