Fijn Atelier


Studio Minckelers
Periode: 01.01.2017—…

lies­beth put

  • 2015 — … fijn archi­tec­tuur atelier
  • 2010 — 2017 lava architecten
  • 2010 — 2017 cvo hout­be­wer­king — meu­bel­ma­ke­rij, Leuven
  • 2009 — 2010 sue architekten
  • 2009 mas­ter in de archi­tec­tuur, Brussel

peter-jan depreeuw

  • 2019 — … fijn archi­tec­tuur atelier
  • 2018 — 2019 agmen archi­tec­ten gel­dof mer­tens en noben
  • 2017 — 2018 madam architectuur
  • 2012 — 2017 lava architecten
  • 2011 mas­ter in de archi­tec­tuur, Brussel

anne-valé­rie de mûelenaere

2015 — 2020 fijn archi­tec­tuur ate­lier (mede-opricht­ster-bestuur­der)


Website
HORST18 jeroenverrecht 0704 © Jeroen Verrecht Fijnatelier steiger 2 jeroenverrecht © Jeroen Verrecht 10 Fotograaf Jeroen Verrecht samenwerking FIJN atelier 3 © Jeroen Verrecht 1706 LUC be03 Fijn atelier inzending contrei live Plas fijnatelier5 Plas fijnatelier

Studio View

7b Fijn Atelier 02b 8 Overview Minckelers 7a Fijn Atelier 02a 6 Fijn Atelier 01

Fijn Atelier

Architectuur-ate­lier uit Leuven dat de ambi­tie koes­tert om elke vraag te beant­woor­den met een ver­fijnd, gevoe­lig, ver­ras­send en sober con­cept. Hun werk situ­eert zich op het raak­vlak tus­sen archi­tec­tuur, inte­ri­eur en installatie. 

fijn

(bij­voeg­lijk naam­woord, bijwoord)

1 van pri­ma kwa­li­teit: fij­ne vleeswaren

2 aan­ge­naam: dat vind ik fijn

3 mooi, leuk

4 gevoe­lig: een fijn gehoor

5 niet grof, zeer dun

6 met veel nuances


ate­lier

(het; o; meer­voud: ateliers)

1 werk­plaats van een kun­ste­naar, kleer­ma­ker enz.