Sarah De Vos


Studio Vaartstraat
Periode: 01.03.2020—…

Sarah De Vos (°1985, Brussel) woont en werkt in Leuven. Ze stu­deer­de schil­der­kunst aan Sint-Lucas in Antwerpen en volg­de een post­gra­du­aat aan De Ateliers in Amsterdam. Haar werk was te zien in Autun en de Biënnale van de schil­der­kunst in Deinze.


Website
Sarah De Vos Romance is a ticket to paradise A 20 Sarah De Vos you tube A 18 Sarah De Vos I ll let you be in my dreams if I can be in yours mouw A 19 Sarah De Vos Oyster n2 detail 3 20 Sarah De Vos atelier Cas co 1 foto door Twyla Mergan min

Studio View

MDC CASCO 01 050 LR © Michiel De Cleene

Sarah De Vos

Getriggerd door haar omge­ving cre­ëert Sarah De Vos beel­den die een ver­lei­de­lij­ke schoon­heid bezit­ten, en tege­lijk kri­ti­sche reflec­ties over onze omgang met beel­den oproe­pen. Ze schil­dert met olie­verf op hou­ten pane­len, waar­bij de verf­laag soms wordt afge­slo­ten met een trans­pa­ran­te laag epoxy. Zo ont­staan als het ware spie­gels waar­in onze eigen reflec­tie onver­mij­de­lijk een rol speelt in de waar­ne­ming van het ongrijp­ba­re beeld, hier en nu.

De Vos werkt in reek­sen. Ze zet­ten een sfeer neer zoals een muziek­al­bum dat kan. De schil­de­rij­en zijn zoals de num­mers van een con­cept album. Ze staan op zich maar stel­len vra­gen, com­mu­ni­ce­ren met elkaar met de ruim­te en met de toeschouwer.