Jonas & Sarah


Studio Vaartstraat
Periode: 03.06—25.07.2024

Sarah Lauwers, °1997, stu­deer­de Vrije Kunsten aan Sint-Lukas Brussel. Jonas Beerts, ook °1997, stu­deer­de Beeldende Kunst aan KASK in Gent. Ze leven en wer­ken alle­bei in Leuven.


Jonas Beerts, °1997, holds a Master of Fine Arts from KASK in Ghent. Sarah Lauwers, also °1997, stu­died Fine Arts at Sint-Lukas Brussels. Both live and work in Leuven.


Fringe opening maakleerplek web res 11 Fringe opening maakleerplek print res 4 VULCANO 15 min VULCANO 04 min Schermafbeelding 2023 08 08 om 10 39 46

Jonas & Sarah


ENG


Jonas loves Sarah, and vice ver­sa. From time to time their love turns insi­de out and takes the form of an essen­ti­al practice.

Sarah Lauwers and Jonas Beerts are inte­rested in a hybrid world whe­re the digi­tal and phy­si­cal come together. With their work they explo­re the­mes such as vul­ne­ra­bi­li­ty, fea­si­bi­li­ty and radi­cal ima­gi­na­ti­on. They inter­wea­ve clay, wood, tex­ti­les, card­board and other com­mon­ly avai­la­ble mate­ri­als with video and live came­ra into play­ful universes.

They go under: Sarah & Jonas or Jonas & Sarah. Whatever flo­ats your boat.

NL


Jonas houdt van Sarah, en vice ver­sa. Van tijd tot tijd keert hun lief­de zich bin­nen­ste­bui­ten en neemt ze de vorm aan van een gedeel­de praktijk. 

Sarah Lauwers en Jonas Beerts hun inte­res­se in een hybri­de wereld waar het digi­ta­le en fysie­ke samen­ko­men. Met hun werk ver­ken­nen ze the­ma’s zoals kwets­baar­heid, maak­baar­heid en radi­ca­le ver­beel­ding. Klei, hout, tex­tiel, kar­ton en ande­re alge­meen beschik­ba­re mate­ri­a­len ver­vlech­ten ze met video en live came­ra tot speel­se universums.

Ze noe­men zich: Sarah & Jonas of Jonas & Sarah. Whatever flo­ats your boat.