Praktisch

Cas-co vzw

info@​cas-​co.​be

Vaartstraat 94
3000 Leuven
Google Maps

BTW: BE0550.424.520
IBAN: BE47523080665780


Mirthe Demaerel – alge­meen coör­di­na­tor
mirthe@​cas-​co.​be

M 0499 92 55 66

Koi Persyn — Projectcoördinator Off the Grid & Publiek Programma
koi@​cas-​co.​be

M 0472 59 06 50

Jonas Dehnen – Productiecoördinator
jonas@​cas-​co.​be
M 0487 54 58 65 

Sammy Ben Yakoub – Teacher-in-resi­den­ce en Locatiemanager Ateliers in maak­leer­plek
sammy.​benyakoub@​cas-​co.​be

M 0485 35 96 31


 • Openbaar ver­voer

  Het hoofd­ge­bouw van Cas-co ligt op een kwar­tier­tje wan­de­len van Leuven Station en is dus vlot te berei­ken met de trein.


  Fiets

  Bezoekers van Cas-co wor­den gevraagd om hun fiets op straat te par­ke­ren aan de voor­zie­ne beu­gels. De fiet­sen­stal­lin­gen van de stu­den­ten­re­si­den­tie zijn voor­be­hou­den aan hun bewoners.


  Parkeren

  Kan je Cas-co niet berei­ken met het open­baar ver­voer of met de fiets? Dan kan je hier parkeren: 

  Voor laden en los­sen kan je maxi­maal 30 minu­ten gra­tis op de par­king van De Smidse staan, recht voor het hoofd­ge­bouw van Cas-co.


  Toegankelijkheid

  Het hoofd­ge­bouw van Cas-co geeft een tij­de­lij­ke invul­ling aan een oud indu­stri­eel pand, waar­door het niet opti­maal aan­ge­past is aan de noden van rol­stoel­ge­brui­kers en men­sen met een ver­min­der­de mobi­li­teit. Niveau 0 is rol­stoel­toe­gan­ke­lijk via de ingang aan de Vaartstraat. Niveau 1 is rol­stoel­toe­gan­ke­lijk, mits bege­lei­ding door per­so­neel, via de ach­ter­in­gang aan de kar­di­naal­straat. Niveau 2 is enkel via de trap te bereiken.

 • Stapelhuisstraat 13 – 15, 3000 Leuven

  Openbaar ver­voer

  maak­leer­plek ligt op tien minu­ten wan­de­len van Leuven Station en is dus vlot te berei­ken met de trein. Kom je met de bus? Dan stap je af aan bus­hal­te Engels plein, vlak ach­ter het nieu­we haven­ge­bouw. Aan de over­kant van de vaart vind je maakleerplek.


  Fiets

  Op de site van maak­leer­plek is een gro­te fiet­sen­stal­ling voor­zien. Er is ook ruim­te voor gro­te­re fiet­sen en bakfietsen.


  Parkeren

  Kan je maak­leer­plek niet berei­ken met het open­baar ver­voer of met de fiets? Dan kan je hier parkeren: 


  Toegankelijkheid

  Voor min­der mobie­le bezoe­kers is er een voor­rijd­mo­ge­lijk­heid voor­zien.
  Alle ruim­tes in de Molens van Orshoven zijn met een lift toe­gan­ke­lijk voor iedereen.

  maak­leer­plek geeft een tij­de­lij­ke invul­ling aan een voor­ma­lig fabrieks­pand. De silo’s en het bin­nen­plein van de Molens van Orshoven zijn helaas min­der goed aan­ge­past aan de noden van min­der mobie­len en men­sen met een beperking.

 • J.P. Minckelersstraat 139, 3000 Leuven

  Openbaar ver­voer

  Het hoofd­ge­bouw van Cas-co ligt op een kwar­tier­tje wan­de­len van Leuven Station en is dus vlot te berei­ken met de trein.


  Fiets

  Bezoekers van Cas-co wor­den gevraagd om hun fiets op straat te par­ke­ren aan de voor­zie­ne beu­gels. De fiet­sen­stal­lin­gen van de stu­den­ten­re­si­den­tie zijn voor­be­hou­den aan hun bewoners.


  Parkeren

  Kan je Studio Minckelers niet berei­ken met het open­baar ver­voer of met de fiets? Dan kan je hier parkeren:


  Toegankelijkheid

  Studio Minckelers geeft een tij­de­lij­ke invul­ling aan een oud indu­stri­eel pand, waar­door het niet opti­maal aan­ge­past is aan de noden van rol­stoel­ge­brui­kers en men­sen met een ver­min­der­de mobiliteit. 

Grafisch ontwerp & webdesign: Serruys Verdoodt
Fotografie werkingen: Michiel De Cleene