30.09.2021, 12:00—19:00
Dag van Jong Kunstgeweld

Dag van jong kunstgeweld

Cas-co en MIJNLEUVEN orga­ni­se­ren de Dag van Jong Kunstgeweld.

De Dag van Jong Kunstgeweld: een dag vol ont­moe­tin­gen tus­sen pro­fes­si­o­nals uit de Leuvense cul­tuur­sec­tor en een mas­ter­class port­fo­lio opbouw. Breng een werk mee en pre­sen­teer het, ga in gesprek, laat je inspi­re­ren en stap bui­ten met de start van een nieuw portfolio!

Startende kun­ste­naar? Of cultuurwerker/​organisator die een vol­gen­de gene­ra­tie kun­ste­naars wil ont­moe­ten? Schrijf je snel in via dit for­mu­lier, de plaat­sen zijn beperkt!


Programma

  • 12:0013:00: doors en lunch
  • 13:0015:00: één-op-één­ge­sprek­ken tus­sen kun­ste­naars en pro­fes­si­o­nals (met o.a.: Laure Vanrijckeghem (M Leuven), Thomas Odeurs (AmuseeVouz), Karen Joosten (STUK), Jasper Tweepenninckx (Cas-co), Zoë Westelinck (MIJNLEUVEN), Zoë Pauwels (MIJNLEUVEN) en anderen!
  • 15:0018:00: mas­ter class #2: Johannes Elebaut
  • 18:0019:00: receptie

Dag van Jong Kunstgeweld is een ini­ti­a­tief van MIJNLEUVEN en Cas-co. Het pro­ject maakt deel uit van Stroom op de Vaart en wordt onder­steund door de Vlaamse Overheid.