16—19.04.2015
Sarah De Vos – Paintings to myself when I'm 80

Sarah De Vos Paintings to myself when Im 80 tijdens opening Cas co

Ter gele­gen­heid van de ope­ning van Cas-co pre­sen­teert Sarah De Vos een nieu­we reeks schil­de­rij­en. Graag nodi­gen wij u uit op de ten­toon­stel­ling Paintings to myself when I’m 80’ in het Cas-co gebouw, Vaartstraat nr.94 te Leuven. Finissage zon­dag 19 april tus­sen 13u en 18u. Cas-co is de nieu­we Leuvense ate­lier­wer­king voor kun­ste­naars uit ver­schil­len­de disciplines.

Openingsuren ten­toon­stel­ling:

don­der­dag 16 april, 13u – 18u

vrij­dag 17 april, 13u – 18u

zater­dag 18 april, 13u – 18u

zon­dag 19 april, 13u – 18u

Graag tot dan!