25.05.2021, 00:00—00:00
Stem van Jong Kunstgeweld II

De stem van

Leuven is een brui­sen­de stad vol jong, cre­a­tief talent, maar kun­nen jon­ge kun­ste­naars groei­en in Leuven? Wanneer ben je eigen­lijk een kun­ste­naar? En hoe kun­nen Leuvense orga­ni­sa­ties vol­doen­de onder­steu­ning bieden?

Tijdens De Stem van Jong Kunstgeweld’ stel­len jul­lie deze vra­gen aan 5 spil­fi­gu­ren van het cul­tu­re­le beleid in Leuven. Samen bren­gen ze moge­lijk­he­den in kaart, zoe­ken ze oplos­sin­gen en bepa­len ze acties voor de toekomst.


Sprekers

 • Peter Bary
  Directeur van M – Leuven Leuven
 • Benjamin Khalil-Zare
  Coördinator STUKcafé – STUK
 • Mirthe Demaerel
  Coördinator van Cas-co
 • Veerle van Schoelant
  Participatiemedewerker van 30CC
 • Greet Verbruggen
  Coördinator van Expo Leuven
 • Stefanie Lambrechts
  Projectdeskundige cre­a­tie­ve sec­to­ren van Stad Leuven

Ben jij een jon­ge kun­ste­naar of (actief) bezig met kunst? Wil je graag je eigen mening kwijt en mee aan de basis lig­gen van ver­an­de­rin­gen op artis­tiek vlak? Schrijf je dan in voor de gespreks­avond via dit for­mu­lier.

Wees er snel bij, want de plaat­sen zijn beperkt! Slechts 20 gese­lec­teer­den kun­nen mee aan tafel schuiven.