20.05.2022, 20:00—23:00
Hear Here: double bill Vica Pacheco / Maika Garnica & Nico Dockx

Vica Pacheco

Performatieve klank­land­schap­pen met zelf­ge­bouw­de kera­mi­sche instru­men­ten.

De Antwerpse kun­ste­naar Maika Garnica cre­ëert kera­mi­sche objec­ten die zowel sculp­tu­ren als instru­men­ten zijn. Voor Hear Here slaat ze de han­den in elkaar met kun­ste­naar Nico Dockx. Met hun werk Embedded Tonality trach­ten zij hun eigen licha­me­lijk­heid in klin­ken­de tonen om te zet­ten. De leng­tes van hun lichaams­on­der­de­len wor­den geme­ten en ver­taald naar vor­men in klei, die op hun beurt als geluids­ob­jec­ten die­nen. Speciaal voor de gele­gen­heid zul­len Garnica en Dockx enke­le gas­ten uit­no­di­gen om (lecture-)performances te bren­gen met deze instrumenten.

Vica Pacheco werd gebo­ren in Oaxaca, Zuid-Mexico, maar woont en werkt in Brussel. In haar veel­zij­di­ge prak­tijk com­bi­neert ze elek­tro­a­koes­ti­sche muziek, geluids­kunst, video ani­ma­tie en sculp­tuur. Haar per­for­man­ce Animacy Or A Breath Manifest ont­stond uit een onder­zoek naar pre­co­lum­bi­aan­se instru­men­ten gemaakt uit kera­miek. Dit resul­teer­de in een reeks prach­ti­ge fluit-sculp­tu­­ren die een totaal nieuw klank­uni­ver­sum ope­nen, waar­in adem­ha­ling, orga­ni­ci­teit en ener­gie cen­traal staan. Hiermee bouwt Pacheco ver­der op eeu­wen­ou­de muzi­ka­le en ritu­e­le prak­tij­ken even­als mytho­lo­gi­sche betekenissen.