Camiel Corneille:
EXO


30CC-Residentie
Periode: 09—15.05.2022
Partnership(s): CIRKLABO
EX Ovoorblad

Camiel Corneille:
EXO

Als beel­dend kun­ste­naar én cir­cus­ar­tiest inte­greert Camiel Corneille zowel the­a­ter­vor­men als ver­stil­de esthe­tiek in de wereld van de podi­um­kun­sten. Tijdens Open Studio’s nodigt hij het publiek uit in zijn werk­plek en toont hij hoe hij toe­werkt naar een voor­stel­ling. Zijn per­for­ma­tief werk is gelijk­tij­dig te zien op het cir­cus­fes­ti­val CIRKL.

EXO is geba­seerd op de voor het leger ont­wik­kel­de super’ machi­nes, de exoske­le­tons. Kan je dit ook niet ver­ta­len naar het stre­ven naar de heden­daag­se schoon­heids­ide­a­len, gevormd door de digi­ta­le media? Deze expo-per­for­man­ce, op de grens van de beel­den­de instal­la­tie­kunst en cir­cus, zoekt naar de limiet van het men­se­lij­ke en wat daar­aan voor­bij gaat.

Activiteiten