Fabian Krestel:
The Labyrinth


30CC-Residentie
Periode: 29.01—04.02.2024

Fabian Krestel is een in Brussel geves­tig­de dan­ser en cho­re­o­graaf met een pro­fes­si­o­ne­le oplei­ding als circusartiest. 


Website
Partnership(s): CIRKLABO
2ed64c9f2d0d8eb19265e147975cbee6 Fabian Krestel The Labyrinth full 1 van 82 1 2ebaaa497ee32492d0b78f787f753d32 Fabian Krestel E5840eddd3add6ffec9c982c1e774d96 c Chiara Bacci

Fabian Krestel:
The Labyrinth

Fabian Krestel onder­zoekt jong­le­ren op een abstrac­te manier en gaat op zoek naar wat hem er zo in fas­ci­neert: de bewe­gin­gen, het gebruik van bei­de han­den, pre­ci­sie, vor­men, patro­nen, afwis­se­ling en het speel­se karak­ter ervan. Via zijn onder­zoek en voor­stel­lin­gen wil hij de gren­zen tus­sen podi­um­kun­sten en beel­den­de kunst ver­ken­nen. Zijn toe­wij­ding aan artis­tie­ke ver­ken­ning weer­spie­gelt een oprech­te fas­ci­na­tie voor de sub­ti­li­tei­ten van het cre­a­tie­ve proces.

In zijn onder­zoeks­pro­ject The Labyrinth ver­kent hij de rela­tie tus­sen pro­ces en pro­duct. Fabian richt zich op het ont­wik­ke­len van speel­se metho­den om bewe­gings­pa­tro­nen om te zet­ten in boei­en­de visu­e­le spo­ren.

De Leuvense cir­cus­werk­plaats CIRKLABO ver­wel­komt en onder­steunt heel wat cir­cus­ar­ties­ten om te wer­ken aan hun voorstelling.

Op 2 febru­a­ri 2024 om 18u00 orga­ni­seert Fabian een try-out in Cas-co.


Credits

part­ners CIRKLABO, PERPLEX, MIRA MIRO, cir­cus­next, CIRQUEON, Forecast, Panama Pictures, Zeit für Zirkus, Maison de Jonglerie, Latitude50, Halles de Schaerbeek, CC BRASS, UP — Circus & Performing Arts, CC WOLUBILIS, ten Weyngaert, Archipel19