02.03 - 06.04: groepstentoonstelling 'SUPERFAN' - Sarah De Vos e.a. (Madé van Krimpen)

No Image, 2020  86,5 x 123 cm olieverf op hout
Van 02.03.24 tot 06.04.24 pre­sen­teerd Madé van Krimpen SUPERFAN.
In deze ten­toon­stel­ling bren­gen kun­ste­naars hul­de aan ande­re kun­ste­naars die hen heb­ben geïn­spi­reerd. SUPERFAN toont werk van Naré Eloyan, Eva Roefs, Bodil Ouédraogo, Yuyi John en Sarah De Vos.

Voor De Vos is muziek vaak een rode draad en een trig­ger bij het maken van beel­den. No Image’ is een schil­de­rij geba­seerd op een foto van Lore Steveninck en brengt een ode aan Fenne Kuppens, de krach­ti­ge front­vrouw van Whispering Sons.

Welkom op de ope­ning, zater­dag 2 maart van 16u tot 19u
Prinsengracht 615H Amsterdam.