10.06.23: Sarah De Vos & Eline Groslot - SECONDroom

Sarah De Vos Postcard Swallow 34 23 min

NL

Eline Groslot is solo­har­pis­te bij Brussels Philharmonic en wordt beschouwd als een van de top­mu­zi­kan­ten van deze tijd. Sarah De Vos is beel­dend kun­ste­naar en resi­dent bij Cas-co. Vertrekkende van Groslots bre­de inte­res­se in alle vor­men van kunst en De Vos’ haar ver­bon­den­heid met muziek bren­gen zij samen een live per­for­man­ce in SECONDroom. Groslot aan haar harp en De Vos aan haar schildersezel.ENG

Eline Groslot is solo har­pist within Brussels Philharmonic and is con­si­de­red one of the top musi­cians of our time. Sarah De Vos is a visu­al artist and resi­dent at Cas-co. Departing from Groslot’s broad inte­rest in all forms of art and De Vos’ con­nec­ti­on to music, they will together bring a live per­for­man­ce to SECONDroom. Groslot with her harp and De Vos behind her easel.