18-21.04: groepstentoonstelling 'OUTSIDE IN' - Lieselotte Vloeberghs e.a. (Kunsthal Mechelen)

IMG 6798 1

OUTSIDE IN, dat zijn try-outs en work in pro­gress’ van makers die het expe­ri­ment opzoe­ken bij RADAR en the­a­ter arse­naal. Vijftien pro­jec­ten in de podi­um­kun­sten tonen zich in vol­le ont­wik­ke­ling bij the­a­ter arse­naal en zeven beel­den­de kun­ste­naars pre­sen­te­ren hun werk in De Garage. Achter de scher­men krij­gen de makers artis­tie­ke coa­ching, tech­ni­sche onder­steu­ning en feed­back van pro­fes­si­o­nals.

Met werk van onze resi­dent Lieselotte Vloeberghs, Jelle Annie Michiels, Peter Simon, Babette Cooijmans, Astrid Staes, Karen Hendrickx en Jef De Smet