01.04 - 07.05: 'PALINDROOM' - Sarah De Vos (Gallery Sofie Van de Velde)

Sarah De Vos uitnodiging verso

Palindroom’, de titel van de eer­ste solo­ten­toon­stel­ling van Sarah De Vos bij Galerie Sofie Van deVelde, bete­kent keerschrift of spie­gel­schrift. Een palin­droom is een tekst die van ach­ter naar voren gele­zen pre­cies het­zelf­de is als van voren naar ach­te­ren. De titel weer­spie­gelt de fas­ci­na­tie van de kun­ste­naar voor intro­spec­tie en reflec­tie, voor de schil­der­kunst als won­der­baar­lij­ke weer­ga­ve van de wereld om ons heen en de tijd waar­in we leven. In elk van de wer­ken wordt een spel gespeeld met ver­dub­be­ling en omke­ring. Door de uit­ge­kien­de mise-en-scè­ne is de expo­si­tie als een spie­gel­pa­leis waar­in de motie­ven van de schil­de­rij­en ein­de­loos in elkaar weerkaatsen.