Stiel maakt monumentale maquette voor Sammy Baloji's 'Aequare: the Future that Never Was'

IMG 7651

In opdracht van Sammy Baloji (twen­ty­ni­ne­stu­dio) ver­vaar­dig­de stie­la­te­lier een mes­sing maquet­te van Panorama Atmosphérique”, een pavil­joen dat Congo moest repre­sen­te­ren op de expo van 1935 in Brussel maar dat er nooit kwam. Panorama Atmosphérique zou een geo-hydro­gra­fi­sche en kli­ma­to­lo­gi­sche recon­struc­tie van een ver­ken­nings­reis naar Belgisch Congo simu­le­ren, en had als doel de invloed en voor­uit­gang van de kolo­ni­a­le onder­ne­ming in Congo te demon­stre­ren. De maquet­te, een poë­ti­sche een kri­ti­sche her­in­ter­pre­ta­tie van het pro­ject, wordt getoond op de (architectuur)biennale van Venetië 2023. Baloji’s pre­sen­ta­tie Aequare: the Future that Never Was’ bestaat uit drie onder­de­len: naast de maquet­te wor­den er reis­ver­sla­gen van Belgische land­bouw­kun­di­gen en een video over het Yangambi Cultural Centre getoond.

IMG 1500
IMG 7662
IMG 1442
IMG 1459
IMG 1473