MDC CASCO 01 049 LR MDC CASCO 01 048 LR MDC CASCO 01 047 LR MDC CASCO 01 046 LR

30CC-Ruimte


Verbonden aan Artistieke Deelwerking: 30CC-Residentie
Coördinatie: 30CC
Doelgroep: Theater, per­for­man­ce & hybri­de
Prijs: bezol­dig­de residentieplek


Specificaties:

  • Verdiep: 1
  • Oppervlakte: 180 m²
  • Hoogte: 5m
  • Internet: wifi (onbe­perkt internet)
  • Uitrusting: the­a­ter­ver­lich­ting en geluids­in­stal­la­tie (met handleiding)
  • Mogelijkheid tot verduistering
  • Verwarming: cen­tra­le verwarming
  • Water: gemeen­schap­pe­lijk (gro­te spoelbak)
  • Toiletten: gemeen­schap­pe­lijk
  • Douche: gemeen­schap­pe­lijk

De 30CC-ruim­te wordt inge­vuld via Open Call.
Huren voor ande­re doel­ein­den? Contacteer info@​cas-​co.​be.


Terug naar overzicht