MDC CASCO 02 074 LR MDC CASCO 02 073 LR MDC CASCO 02 064 LR MDC CASCO 02 063 LR MDC CASCO 02 062 LR MDC CASCO 02 061 LR MDC CASCO 02 058 LR MDC CASCO 02 057 LR

Gedeelde Werkplaatsen en Faciliteiten


In Cas-co Vaartstraat zijn er enke­le gedeel­de werk­plaat­sen en faci­li­tei­ten die ter beschik­king staan van alle resi­den­ten. Het gaat om een foto­la­bo, zeef­druk­la­bo en een hout- en metaal­werk­plaats op het gelijk­vloers en de keu­ken op het eer­ste verdiep.


Fotolabo:

 • Verdiep: 0
 • Oppervlakte: 41 m²
 • Plafondhoogte: 3 m
 • Donkere kamer voor ont­wik­ke­ling ana­lo­ge fotografie
 • Aanwezig: ver­gro­ter

Zeefdruklabo:

 • Verdiep: 0
 • Oppervlakte: 20 m²
 • Plafondhoogte: 3 m
 • Aanwezig: zeef­druk­in­stal­la­tie met droogrek

Hout- en metaalwerkplaats:

 • Verdiep: 0
 • Oppervlakte: 90
 • Plafondhoogte: 3 m
 • Aanwezig: ver­plaats­ba­re werk­ta­fels, inval­zaag, lint­zaag, basisgereedschappen

Terug naar overzicht