13.05—10.06.2016
Elise Eeraerts – Obtrusive Objects

N1 Elise Eeraerts Residentie

De n+1 pro­jec­t­ruim­te bij Cas-co in Leuven is een klein­scha­li­ge pro­jec­t­ruim­te waar vier keer per jaar een kun­ste­naar uit­ge­no­digd wordt om te wer­ken en ten­toon te stellen.

Elise Eeraerts is sinds begin april te gast bij Cas-co. Het resul­taat van haar werk toont ze in de ten­toon­stel­ling Obtrusive Objects.

Nota: N+1 is de voor­ma­li­ge naam van een resi­den­tie- en pre­sen­ta­tie­plek voor star­ten­de, beel­den­de kun­ste­naars in Cas-co. Tussen 2016 en 2022 leg­den 15 kun­ste­naars een tra­ject af in de ruim­te, zorg­zaam bege­leid door kunst­edu­ca­tor Sammy Ben Yakoub. Vanaf 2023 werd de plek, en het tra­ject, onder­deel van kun­ste­naars­plat­form Off the Grid.