16.09—14.11.2021
STUK #7: JAN DUERINCK – SUPPORT AS SUPPOSED

JAN DUERINCK SUPPORT AS SUPPOSED

Als een object bele­ving draagt; Jan Duerinck medi­eert bete­ke­nis in ver­schil­len­de mate­ri­a­li­tei­ten. Wanneer voor­wer­pen van hun van­zelf­spre­ken­de func­ti­o­na­li­teit wor­den ont­daan, vra­gen ze om opnieuw in een con­text te wor­den geplaatst. Banaliteit wordt zo onder­werp van reflec­tie. Niets is zomaar, of enkel wat het is. In zijn solo­ten­toon­stel­ling in STUK richt hij onze aan­dacht op spelden.

Jan Duerinck behaal­de een mas­ter in beel­den­de kun­sten aan LUCA Brussel in 2016. Hij resi­deert in Cas-co sinds 2019.


Opening & Receptie

16 September, 18:0020:00
In aan­we­zig­heid van de kunstenaar


Openingsuren

  • maan­dag – vrij­dag 11:0020:00
  • zater­dag & zon­dag 14:0020:00

Sinds najaar 2017 wer­ken Cas-co en STUK samen aan solo­ten­toon­stel­lin­gen van beel­den­de kun­ste­naars ver­bon­den aan Cas-co.