22.03.2023, 12:30—14:00
Zeynep Kubat

Zeynep 2 5 copy 960x 1

Op 22 maart ont­vangt Cas-co Zeynep Kubat voor een lunch talk en stu­dio visits. Tijdens de talk (12u30 — 14u00) ver­telt Zeynep o.a. over haar prak­tijk als cura­tor en schrij­ver. Bring your own lunch & van har­te wel­kom voor een gesprek.

Zeynep Kubat (1993) is onaf­han­ke­lijk cura­tor en schrij­ver, die woont en werkt in Brussel. Ze is sat­te­liet­cu­ra­tor bij De Brakke Grond in Amsterdam en kern­re­dac­teur bij HART Magazine. Ze werkt ook als cura­tor en artis­tiek bemid­de­laar van publie­ke kunst­com­mis­sies op soci­a­le woon­si­tes voor de Meesterproef 2022, een pro­ject van de Vlaamse Bouwmeester en Platform Kunst in Opdracht. Ze cureer­de eer­der ten­toon­stel­lin­gen, zoals Currents #10: Choose your Own Story’ met co-cura­to­ren Déborah Claire & Erell Hemmer voor Marres, Maastricht, Sugar for the Pill’ voor Antwerp Art Weekend, en Generation Brussels’ met co-cura­tor Dagmar Dirkx voor Brussels Gallery Weekend. Ze is hoofd­re­dac­teur van TYPP, het onder­zoeks­jour­nal van Sint Lucas School of Arts in Antwerpen, waar ze enke­le the­o­rie­vak­ken doceert. Zeynep is bestuurs­lid van Kunsthal Extra City in Antwerpen, Beursschouwburg in Brussel en de kun­ste­naars­or­ga­ni­sa­ties Kunstenplatform Plan B en Jubilee vzw.