Been:
De Bittere Tranen van Petra von Kant


30CC-Residentie
Periode: 28.02—06.04.2022

Been is het nieu­we toneel­ge­zel­schap van Matthias Van de brul. Samen met Johan Knuts, Leen De Veirman en Charlotte Wellens toer­de hij de voor­bije sei­zoe­nen met Platonov van Tsjechov. Nu smijt deze bij­zon­de­re spe­lers­ploeg zich op één van de meest ico­ni­sche melodrama’s van de twin­tig­ste eeuw. Vanuit een lief­de voor sterk tekst­ma­te­ri­aal zoe­ken ze naar een eigen, inten­se the­a­tra­li­teit. Met de spe­ler als motor en voor een breed publiek.


De bittere tranen van Petra Von Kant C LUKAS STEVENS

Been:
De Bittere Tranen van Petra von Kant

Ik geloof dat de mens zo gemaakt is dat hij de ander nodig heeft, alleen zijn ze de gebruiks­aan­wij­zing vergeten.

De suc­ces­vol­le mode­ont­werp­ster Petra von Kant is pas geschei­den van haar man Frank wan­neer ze via haar vrien­din Sidonie de jon­ge Karin leert ken­nen. Ze raakt met­een in de ban van deze nieu­we, intri­ge­ren­de ver­schij­ning en zet haar zin­nen op een leven samen.

In dit inter­na­ti­o­naal gelau­wer­de toneel­stuk van het Duitse enfant ter­ri­ble Rainer Werner Fassbinder zien we zes blit­se vrou­wen in een heden­daags appar­te­ment. Ze leg­gen elkaar het vuur aan de sche­nen en blus­sen zich­zelf met gin-tonics en bit­te­re tra­nen. Het heeft iets weg van een soap. Maar onder het lich­te melo­dra­ma hou­den zich scher­pe vra­gen schuil over macht, afhan­ke­lijk­heid en kwetsbaarheid.