Carli Gellings & Heleen Desmet


30CC-Residentie
Periode: 02.12.2019—03.01.2020
Partnership(s): 30CC
Schermafbeelding 2018 07 12 om 17 13 29 PODIUM 2018 Heleen Carli 5 PODIUM 2018 Heleen Carli 3 Schermafbeelding 2018 07 12 om 17 22 46 PODIUM 2018 Heleen

Carli Gellings & Heleen Desmet

Vier wezens leven in een doos. Een doos die nog nooit open is geweest. Alles loopt gesmeerd in hun klei­ne kar­ton­nen wereld. Tot de doos kapot scheurt, open­valt en de wezens plots gecon­fron­teerd wor­den met het publiek. Ze wor­den voor het eerst beke­ken, maar wil­len ze wel gezien wor­den? Er volgt een zenuw­ach­tig spel van ver­stop­pen en ver­doe­ze­len. Van wil­len opgaan en ver­dwij­nen in de achtergrond.

Het onder­zoek van Carli Gellings en Heleen Desmet tij­dens de Cas-co resi­den­tie draait rond twij­fel en keu­zestress. We wor­den over­al zo over­la­den met een teveel aan opties. We moe­ten de hele tijd voor­uit. Stilstaan is ach­ter­uit­gaan. De eni­ge plek­ken die rust geven zijn plek­ken als par­ken, bibli­o­the­ken, musea… Die laat­ste plek uit­ge­re­kend vin­den we prik­ke­lend omdat ook daar een veel­heid aan kunst is, mar het toch een plek is waar je niet moet kie­zen. Je kan er door slen­te­ren en alles naar je toe laten komen. Laat ons dus uit­ge­re­kend daar onze cha­os en twij­fel bren­gen.” Tijdens hun resi­den­tie waren ze ook enke­le dagen te gast in bibli­o­theek Tweebronnen in Leuven om hun onder­zoek in situ ver­der te zetten.

Dit onder­zoeks­tra­ject zal ook zijn uit­komst ken­nen in een pro­duc­tie, This side up, die in 30CC op 5/1/2020 te zien zal zijn. Timme Afschrift, Cas-co resi­dent ver­zorgt de scè­no­gra­fie. Voor het pro­duc­tie­pro­ces werd de ploeg ver­sterkt met makers Sabien Van Moorter en Silke Verslype.

30CC onder­steunt jong talent van eigen bodem. We gelo­ven in deze vier the­a­ter­maak­sters die je kent van o.a. Max Last en fABULEUS.