20.10.2018, 00:00—00:00
Open Studio's 2018

Open Studios Leuven 2018 Batiment A

Op zater­dag 20 okto­ber 2018 pre­sen­te­ren Cas-co en Batiment A de twee­de edi­tie van Open Studio’s Leuven. Tijdens Open Studio’s stel­len de kun­ste­naars van Cas-co en Batiment A de deu­ren van hun werk­ruim­te open voor het publiek en bren­gen een pro­gram­ma van ten­toon­stel­lin­gen, work in pro­gress, per­for­man­ces en screenings.

Van 16 tot 21 okto­ber is Cas-co ook de gast­vrouw voor de jaar­lijk­se LUCA Showcase van LUCA School of Arts. De Expo Jong Talent van LUCA brengt de bes­te afstu­deer­wer­ken van een nieu­we gene­ra­tie kun­ste­naars en ont­wer­pers van LUCA in Cas-co, een huis waar vele jon­ge makers hun artis­tie­ke par­cours na het afstu­de­ren ver­der kun­nen ont­wik­ke­len. Zo pre­sen­teert de LUCA Award win­naar 2017 Manuel Penteado tij­dens LUCA Showcase 2018 nieuw beel­dend werk dat hij nu pre­sen­teert in de twee­le­di­ge expo Syzygy.


CAS-CO RESIDENTEN

Timme Afschrift, Fijn Atelier, Club Efemeer, Nada Gambier, Diederik Peeters, Manuel Penteado, Kaïn Walgrave, Lore Stessel, Maarten Vanermen, Siemen Van Gaubergen, (STIEL) Toon Monballieu & Kristof Vervoort, VETA (Lore Stessel & Rubén Orio), THERE THERE (Toon VAN GRAMBEREN & Hanna MAMPUYS), Carli GELLINGS & Heleen DE SMET


BATIMENTRESIDENTEN

Ief Spincemaille, Marilyn De Smet, Sarah De Vos, Bram Kerkhofs, Pieter Léon Vermeersch, Kurt d’Haeseleer, Klaas Verpoest, Jo Zanders, Werktank (met werk van Johannes Langkamp en Mats Dekock)