Cie Wurst:
C’est bien ici?


30CC-Residentie
Periode: 01—13.02.2022

Cie Wurst bestaat uit Elias Oechsner en Mikail Karahan. Elias Oechsner stu­deer­de af als jong­leur aan Codarts Circus Arts (Nederland) en ESACTO Lido in Toulouse. In zijn artis­tie­ke prak­tijk zoekt hij naar ver­ban­den tus­sen jong­le­ren, clow­ne­rie en klucht. Mikail Karahan is een spe­ci­a­list van het Cyr wiel. Hij stu­deer­de aan de École Supérieure des Arts du Cirque in Brussel (België). In zijn werk daagt hij de gren­zen van zijn dis­ci­pli­ne uit en zoekt hij naar tot nu toe onont­dek­te mogelijkheden.


274536300 2457641511073880 261200288255628096 n 274570090 2457641581073873 70896174293511100 n

Cie Wurst:
C’est bien ici?

Begin febru­a­ri ging Compagnie Wurst vol­op aan de slag met hun cre­a­tie C’est bien ici?’. Uitgerust met twee e‑scooters gaan Mikhail en Elias de uit­da­gin­gen van de tech­no­lo­gi­se­ring in de maat­schap­pij aan. Om te pro­fi­te­ren van het hier en nu” spe­len ze vol­op met zelfspot.