Fleur Khani:
Homework


30CC-Residentie
Periode: 20.06—10.07.2016

Fleur Khani (°1986) werkt en leeft in Brussel. Ze stu­deer­de lite­ra­tuur­we­ten­schap aan de KUL, Woordkunst aan Conservatorium Antwerpen en deed daar­na een post-mas­ter bij a.pass (Advanced Performance and Scenography Studies).


Partnership(s): 30CC
Screenshot 2018 05 08 15 04 08 Residentie Fleur Khani Homework

Fleur Khani:
Homework

Bij Cas-co werkt Fleur Khani in resi­den­tie aan Homework. Homework gaat over opgroei­en in een huis met twee cul­tu­ren en over din­gen die gro­ter zijn dan jezelf. Homework komt tot stand in een cha­o­ti­sche the­a­tra­le wereld, waar­in klank, licht, muziek en stem door mekaar vloei­en. Fleur Khani ver­telt het ver­haal van opgroei­en met een Perzische vader en een Vlaamse moe­der; het ver­haal van niet weten hoe je in een cul­tuur moet pas­sen, een ver­haal van ver­zet en van een gods­beeld dat heel de tijd verandert.

In Buda (Kortrijk) werk­te ze aan de sound­track van Homework. Na haar resi­den­tie bij Cas-co gaat ze ook nog in resi­den­tie bijKunstZ (Antwerpen) en De Werf (Brugge). Homework wordt in okto­ber 2016 gepre­sen­teerd op X‑Tract (Brugge) en op het Mestizzo Arts Festival (Antwerpen).