3.11 - 20.12: 'Vague' - Lore Stessel (Les Filles du Calvaire)

Poetryofthegang 90 bw 90x60cm

Van 3 novem­ber tot 20 decem­ber 2023 pre­sen­teert gale­rie Les Filles du Calvaire met genoe­gen de eer­ste solo­ten­toon­stel­ling van Lore Stessel in Frankrijk. Deze ten­toon­stel­ling, geti­teld Vague’, brengt een reeks foto­wer­ken samen, het resul­taat van de ont­moe­ting tus­sen de foto­graaf en de danser(s).