Nieuwe Leuvense projecten op stapel

4 Jonas Beerts 01

Drie kunstenaars(collectieven) ver­bon­den aan Cas-co sleep­ten een sub­si­die van de Stad Leuven voor een pro­ject, dat zij onaf­han­ke­lijk ont­wik­ke­len, in de wacht. Dit wil zeg­gen dat er op kor­te ter­mijn weer heel wat zal gebeuren.

Jonas Beerts werd geho­no­reerd voor de ont­wik­ke­ling van het drie­le­di­ge pro­ject Hemelbeest’: een lied­cy­clus en plaat, een sce­no­gra­fie en een performance.

Agno3000 voert een foto­gra­fisch onder­zoek naar het ico­ni­sche stads­deel van de Vaart, waar moder­ni­se­ring en teloor­gang als een van­zelf­spre­ken­de para­dox primeren.

Siemen Van Gaubergen werkt tot slot aan Glaciers are Anachronistic’, een hoofd­stuk bin­nen het bre­de­re pro­ject met de titel The Weather Factory’. Hierin trekt hij, samen met Wouter Elsen van Agno3000, naar Groenland om er een ver­la­ten test­cen­trum voor auto’s te portretteren.