02.06.2020, 00:00—00:00
Cis Bierinckx – Geannuleerd

Talk8 Studio Visits Cis Bierinckx Geannuleerd

Cis Bierinckx woont in Düsseldorf en werkt dwars door Europa als onaf­han­ke­lijk auto­di­dact cura­tor voor ver­schil­len­de kun­sten­or­ga­ni­sa­ties met artis­tie­ke prak­tij­ken in het domein van film en video, per­for­man­ce en beel­den­de kunsten.

Hij stond aan het hoofd van ver­schil­len­de inter­na­ti­o­na­le kunst­hui­zen, the­a­ters en fes­ti­vals zoals Beursschouwburg, Walker Art Center (Minneapolis) en Salzburger Festspiele.

Met een eer­ste pas­sie voor film, groei­de vrij snel zijn fas­ci­na­tie voor ande­re radi­ca­le en mul­ti­dis­ci­pli­nai­re kun­sten zoals body art, fysiek the­a­ter, impro­vi­se­ren­de jazz, …Zijn indruk­wek­ken­de CV ver­raadt zijn veel­zij­di­ge inte­res­se en een noma­disch par­cours geleid door ver­won­de­ring en bevra­ging die zeker­he­den durft onder­uit te halen.

Als inspi­ra­tie­bron­nen citeert Bierinckx Joseph Beuys en een boek als But Is It Art?: The Spirit of Art As Activism’ samen­ge­steld door Nina Felshin. In de Beursschouwburg orga­ni­seer­de hij een panel die hij de vraag voor­leg­de How much art can poli­tics bare? How much poli­tics can art bare?”.

DINSDAG 02.06.20

12u: OPEN TALK#8, gratis

13u: LUNCH

14u-17u: STUDIO VISITS: Cas-co residenten

beeld: Candice Breitz, still uit TLDR2017