09.12.2017, 00:00—00:00
Conflictlabo #1: Dans

30 CC residentie Lichterloh Juliane von Crailsheim
Een con­flict rond fami­lie en bezit vorm het expe­ri­men­teer­veld waar­bin­nen Lichterloh vzw tij­dens haar resi­den­tie in PODIUM een serie van artis­tie­ke labo’s opzet, tel­kens van­uit een ander per­spec­tief. Vijf teams, elk beho­rend tot een ande­re artis­tie­ke dis­ci­pli­ne (the­a­ter, dans, cir­cus, film, performance)voeren elk 10 dagen lang expe­ri­men­ten op basis van dit con­flict via re-enact­ment, rol­len­spel, … Een eer­ste con­flict­la­bo, dat ver­trekt van­uit de dis­ci­pli­ne DANS, vindt plaats op 9 decem­ber in PODIUM. De con­flict­la­bo’s zijn geen work-in-pro­gress noch afge­werk­te publieks­voor­stel­lin­gen; elk mini-labo sluit af met toon­mo­ment en publieks­ge­sprek. Het is een labo­ra­to­ri­um dat, door zich open te stel­len aan een publiek, een nieu­we onder­zoeks­daad stelt. RESIDENTIEPERIODE: 06.1122.12.17 CONFLICTLABO#1: DANS gevolgd door nage­sprek 09.12.17, 17u PODIUM, Cas-co RESERVATIE: bodytalker.​home@​gmail.​com MET: Laboranten Dans: Tina Breiova, Vittoria De Ferrari Sapetto, Miguel do Vale, Coral Ortega, Andrea Valfrè Labo-lei­ding: Juliane von Crailsheim Labo-bege­lei­ding: Ivo Kuyl en Ingrid Vranken MEER INFO: Lichterloh