Juliane Von Crailsheim


30CC-Residentie
Periode: 06.11.2017—28.03.2018

Juliane von Crailsheim is gebo­ren in Duitsland, stu­deer­de cre­a­tief schrij­ven en cul­tuur­jour­na­lis­tiek” aan de Universiteit Hildesheim en woont in Brussel. Juliane was regie­as­sis­tent bij het Badische Staatstheater Karlsruhe en bij Johan Simons (NTGent). In 2009 richt­te ze het dans- en the­a­ter­ge­zel­schap BodyTalker op. 


Website
Partnership(s): 30CC
JULIANE VON CRAILSHEIM 2017 Juliane Von Crailsheim

Juliane Von Crailsheim

Een con­flict rond fami­lie en bezit vormt het expe­ri­men­teer­veld waar­bin­nen Juliane von Crailsheim tij­dens haar resi­den­tie in PODIUM een serie van artis­tie­ke labo’s opzet, tel­kens van­uit een ander perspectief.