Juliane Von Crailsheim


30CC-Residentie
Periode: 26.02—08.03.2019

Juliane von Crailsheim is gebo­ren in Duitsland, stu­deer­de cre­a­tief schrij­ven en cul­tuur­jour­na­lis­tiek” aan de Universiteit Hildesheim en woont in Brussel. Juliane was regie­as­sis­tent bij het Badische Staatstheater Karlsruhe en bij Johan Simons (NTGent). In 2009 richt­te ze het dans- en the­a­ter­ge­zel­schap BodyTalker op. 


Website
Partnership(s): 30CC
DSC 1026 1

Juliane Von Crailsheim

Juliane von Crailsheim wijd­de zich aan artis­tiek onder­zoek met STANDING UNDER STANDING en blauw­druk, waar­uit ver­schil­len­de cre­a­ties voort­kwa­men. Ze maakt diver­se kort­films, o.m. Façade, Kafka-cage, Bodytalkers en TALK. In 2015 gaat haar gezel­schap BodyTalker op in vzw LICHTERLOH, die ze samen met Ivo Kuyl opricht­te. LICHTERLOH spitst zich toe op inter­dis­ci­pli­nair onder­zoek en cre­a­tie van­uit dans, the­a­ter, film en cir­cus, met een klem­toon op licha­me­lijk­heid. Binnen dat kader wil de orga­ni­sa­tie nieu­we vor­men van col­lec­tie­ve intel­li­gen­tie exploreren.