27.03.2018, 00:00—00:00
Conflictlabo #4: Circus

30 CC residentie Lichterloh Conflictlabo 4 Circus

Een con­flict rond fami­lie en bezit vormt het expe­ri­men­teer­veld waar­bin­nen Lichterloh vzw tij­dens haar resi­den­tie in PODIUM een serie van artis­tie­ke labo’s opzet, tel­kens van­uit een ander per­spec­tief. Vijf teams, elk beho­rend tot een ande­re artis­tie­ke dis­ci­pli­ne (the­a­ter, dans, cir­cus, film, performance)voeren elk 10 dagen lang expe­ri­men­ten op basis van dit con­flict via re-enact­ment, rollenspel,…

We nodi­gen jul­lie uit op het twee­de con­flict­la­bo dat ver­trekt van­uit de dis­ci­pli­ne CIRCUS.

Dit is geen work-in-pro­gress noch een voor­stel­ling; elk mini-labo sluit af met toon­mo­ment en publieks­ge­sprek. Het is een labo­ra­to­ri­um dat, door zich open te stel­len aan een publiek, een nieu­we onder­zoeks­daad stelt.

RESIDENTIEPERIODE:

06.1122.12.17

CONFLICTLABO#4:CIRCUS

gevolgd door nagesprek

27.03.18, 18u

Cas-co, PODIUM

RESERVATIE:

bodytalker.​home@​gmail.​com

MET:

Laboranten: Joren De Cooman, Thomas Dechaufour, Daniel Esteban, Carlos Landaeta Meneses & Gianna Sutterlet

Labo-lei­ding: Juliane von Crailsheim

Labo-bege­lei­ding: Ivo Kuyl & Ingrid Vranken