21.09—01.10.2017
Kitty Kamp – Quickly Now

N1 Kitty Kamp Quickly Now

Met de door de stad Leuven uit­ge­ge­ven info­bro­chu­re Vaartopia’ in de hand, ver­ken­de kun­ste­na­res Kitty Kamp tij­dens haar N+1 resi­den­tie in Cas-co (aug-sept 17) de omge­ving, archi­tec­tuur en stads­plan­ning aan de Vaartkom.

Met een mix van tekst, beeld en geluid maakt Kamp een nieu­we site­spe­ci­fiek video­werk dat ze toont aan het publiek van­af 21 sep­tem­ber in Cas-co. Voor de finis­sa­ge op 1 okto­ber stelt Kamp een film­pro­gram­ma samen.

De selec­tie­com­mis­sie van Cas-co ken­de Kitty Kamp via de LUCA Cas-co Award deze N+1 resi­den­tie toe.

OPENING:

21.09, 19u

TENTOONSTELLING:

vrij­dag-zon­dag

21.0901.10.17

FINISSAGE:

Movie with Kitty Kamp

01.10.17, 16u