03.02.2022, 13:00—20:00
LUDWIGSHAVEN

Afbeelding1

Begin decem­ber gin­gen Fran Van Coppenolle en Simon Masschelein voor anker in maak­leer­plek aan de Leuvense Vaart. Ze meer­den de zeil­boot Fenomeen’ van Leendert Van Accoleyen aan en richt­ten deze in als hun tij­de­lij­ke huis, in het epi­cen­trum van de post-indu­stri­ë­le site. 

Het is opmer­ke­lijk dat ooit, naast bier en meel, de laken­nij­ver­heid en de hout­han­del de groot­ste polen waren van de Leuvense indu­strie. Tijdens hun ver­blijf ver­diep­ten Fran en Simon zich in de mate­ri­a­len, geschie­de­nis en ver­ha­len uit de direc­te omge­ving. Zo kwa­men ze terecht bij een nos­tal­gi­sche hout­za­ge­rij in Holsbeek, de mate­ri­a­len­bank van Leuven en de kringloopwinkel.

Op 3 febru­a­ri delen Fran & Simon hun ver­za­mel­de ver­ha­len tij­dens een open ate­lier. De silo’s wor­den tij­de­lijk omge­vormd tot wun­der­kam­mer van twee aan­ge­meer­de cul­tu­ren, de prak­tij­ken van Fran en Simon. Nieuwe volu­mes van hout en tex­tiel zoe­ken inter­ac­tie met de ver­dwe­nen cul­tuur van gerst en mout, die nog steeds zicht­baar is door de vele tast­ba­re arte­fac­ten in de ruim­tes. Tegelijk is er de tegen­stel­ling: de monu­men­ta­le silo’s — wal­hal­la’s van ijzer en beton — geven tij­de­lijk ruim­te aan een war­me, orga­ni­sche materialen.