18.08.2018, 00:00—00:00
SOLO #5: Bart Spitaels

Bart Spitaels 6

za 18.08.2018

Machelen-aan-de-Leie

Begin juli start­te Bart Spitaels als twee­de resi­dent van SOLO zomer­re­si­den­tie 2018 in Machelen-aan-de-Leie.

Bart Spitaels maak­te tij­dens zijn resi­den­tie een serie teke­nin­gen van abstrac­te gebouw­com­plexen, geba­seerd op de voor­ma­li­ge vlas­ro­te­rij­en uit de Leiestreek.

PUBLIEK MOMENT: ZA 18 aug 11:0017:00

SOLO zomer­re­si­den­tie, Petegemstraat/​Leihoekstraat, Machelen¬aan-de-Leie. Ook op 18 augus­tus in de Leiestreek: terug­keer van het vlot van Roger Raveel (Biënnale van de Schilderkunst)

SOLO ZOMERRESIDENTIE 2018

Uit 49 dos­siers stel­de de jury/​begeleidingscommissie (Alan Quireyns – AIR Antwerpen, Danielle van Zuijlen – NUCLEO, Gent, Valerie Verhack- M – Leuven, Leuven, Louise Osieka – CIAP, Hasselt en Piet Coessens – Roger Raveelmuseum, Machelen-aan-de-Leie) het vol­gen­de pro­gram­ma samen:

OVER SOLO ZOMERRESIDENTIE

SOLO zomer­re­si­den­tie is een UFO-pro­ject (een samen­wer­king tus­sen Vlaamse ate­lie­r­or­ga­ni­sa­ties) in alli­an­tie met het Roger Raveelmuseum.

SOLO 2018 wordt gere­a­li­seerd door NUCLEO uit Gent, Studio Startuit Antwerpen, Cas-co uit Leuven en VONK vzw uit Hasselt/​Genk en dank­zij bij­dra­gen van de gemeen­te Zulte en het Roger Raveelmuseum.

Intercommunale VENECO stelt de voor­ma­li­ge Mariakapel ter beschik­king en maak­te het ont­werp en de bouw van de ver­blijfs­mo­du­le door Olivier Goethals mogelijk.