Editie / Edition: Maarten De Naeyer

Voor het eerst komt Maarten De Naeyer los van zijn twee­di­men­si­o­na­le manier van wer­ken. Voor de Studio Ediities plaatst hij een drie­di­men­si­o­na­le, zwar­te vorm op een lich­te ach­ter­grond. Zowel de com­po­si­tie van het werk, als het uit­ge­spro­ken con­trast tus­sen vorm en ach­ter­grond, bren­gen een zeker span­ning met zich mee die type­rend is voor Maarten’s werk. 

Casco annext edities04