09.10.2019, 00:00—00:00
Karen Verschooren

TALK6 studio visits Karen Verschooren

Karen Verschooren is cura­tor heden­daag­se beel­den­de kunst. Ze werkt voor STUK, Huis voor Dans, Beeld en Geluid waar ze ver­ant­woor­de­lijk is voor het beel­den­de kunst­pro­gram­ma inclu­sief een reeks solo­ten­toon­stel­lin­gen en Artefact: een the­ma­ten­toon­stel­ling en fes­ti­val waar­in heden­daag­se kunst, actu­a­li­teit en maat­schap­pe­lij­ke uit­da­gin­gen cen­traal staan. Tussen 2008 en 2015 werk­te ze als cura­tor / pro­ject coör­di­na­tor voor Z33, Huis voor Actuele Kunst in Hasselt.

Recente ten­toon­stel­lin­gen zijn o.a. Mika Taanila – The End (2018), Nevin Aladağ – Rollin’ (2018), Artefact: This Rare Earth – Stories from Below (2018), Omer Fast: Appendix (2017), Joachim Koester: Maybe this act, this work, this thing (2017), Artefact: The Act of Magic (2017), Emre Hüner: Neochronophobiq (2016), John Akomfrah: Auto da Fé (2016), Artefact: Up in the Air (2016), Bjørn Melhus: The Theory of Freedom (2015), en Future Fictions (2014).

Verschooren was voor­zit­ter van de com­mis­sie voor audio­vi­su­e­le en expe­ri­men­te­le media­kunst tus­sen 2008 en 2012. Ze zit in de Raad van Bestuur van Overtoon, plat­form voor geluids­kunst en in de Adviesraad van iMAL, Centrum voor Digitale Cultuur en Technologie. Ze behaal­de een Master in Communicatiewetenschappen (KU Leuven, 2004), een Master in Cultuurwetenschappen (VUB, 2005) en een Master of Science in Comparative Media Studies (Massachusetts Institute of Technology, 2007).

In het kader van Workspace/​Labo pro­gram­ma van Cas-co geeft Karen Verschooren een intro­duc­tie op haar cura­to­rie­le praktijk/​insteek, de pro­gram­ma­lij­nen (en moge­lijk­he­den) bin­nen STUK om daar­na die­per in de thema’s voor Artefact Festival 2020 en 2021 te duiken.

Sinds najaar 2017 wer­ken Cas-co en STUK samen aan een pre­sen­ta­tie­plat­form voor beel­den­de kun­ste­naars ver­bon­den aan Cas-co. STUKcafé biedt hier­bij expo­ruim­te aan Cas-co resi­den­ten (N+1 & STUDIO) die de bezoe­kers ver­ras­sen met beel­dend werk uit de Cas-co Studio’s. Karen ver­telt meer over selec­tie en manier van werken.

woens­dag 9 oktober

11u: OPEN TALK#6, gratis

12u: lunch

13u-16u: stu­dio visits voor N+1 en STUDIO resi­den­ten van Cas-co