16—21.10.2018
LUCA Showcase @ Cas-co

LUCA Showcase in Cas co

Van 16 tot 21 okto­ber is Cas-co gast­vrouw voor de jaar­lijk­se LUCA Showcase van LUCA School of Arts. Een week lang kij­ken de diver­se scho­len en oplei­din­gen van LUCA terug naar de bes­te rea­li­sa­ties van het afge­lo­pen jaar en blik­ken ze voor­uit op pro­jec­ten voor het nieu­we aca­de­mie­jaar. LUCA Showcase brengt in deze week op ver­schil­len­de loca­ties in Leuven lezin­gen, con­cer­ten, book laun­ches en de uit­rei­king van de jaar­lijk­se LUCA Awards.

De Expo Jong Talent van LUCA brengt de bes­te afstu­deer­wer­ken van een nieu­we gene­ra­tie kun­ste­naars en ont­wer­pers van LUCA in Cas-co, een huis waar vele jon­ge makers hun artis­tie­ke par­cours na het afstu­de­ren ver­der kun­nen ont­wik­ke­len. Maar je kan ook terecht in de Universiteitsbibliotheek voor een ten­toon­stel­ling met werk van Manuel Penteado. Manuel won met zijn afstu­deer­werk vorig jaar de BAC-award en de CAS-CO-award tij­dens de LUCA showcase.

Expo Jong talent’

Geselecteerde kun­ste­naars: Rebecca Rosen, Dieter Van der Ougstraete, Anna Rubbens, Fazilet Tanrikulu, Fien Robbe, Emilia Brusselmans, Max Van Molle, Jumandie Seys, Angyvir Padilla, Jacopo Pagin, Pieter Chanterie, Ruth Devriendt, Dido Woelders, Melvin Podolski, Eva Beazar, Charlotte Mariën, Jan Nijs, Anaïs Lesy, Tine Segaert, Joery Erna, Isabelle Reynders, Lieke Lenaerts, Jeff Jacobs, Pieter Geusens, Laura Gieseke, Marthe Teerlynck, Kathelijne Put, Yonas Seyoum en Sofie Vandevoorde

OPENING 16.10.18, 19u30

OPEN: 17 – 21.10.18, 12u-20u

Cas-co, Vaartstraat 94

Ex-situ, ande­re show­ca­se-acti­vi­tei­ten in Leuven 

Manuel Penteado

Universiteitsbibliotheek, KU Leuven, Ladeuzeplein

CROSS CONNECTIONS

KADOC, Vlamingenstraat 39

A Myriad of Images, tentoonstelling

Rechtsfaculteit KU Leuven,

NGE Symposium

HIW KU Leuven, Kardinaal Mercierplein 2