Bert Berg:
A Sensitive Case


30CC-Residentie
Periode: 31.05—05.06.2021
Circusartiest Bert van de Berghe heeft een lief­de voor cir­cus en mui­zen­val­len. Gespecialiseerd in hand­ba­lan­ce­ren, ont­wik­kel­de hij zijn eigen taal. Hij ver­trekt in zijn cre­a­ties steeds van­uit zijn eigen lichaam.

Website
Partnership(s): 30CC
BERT BERG 2 BERT BERG 3

Bert Berg:
A Sensitive Case

Bert Vanden Berghe werk­te tij­dens zijn resi­de­nie in Cas-co aan A Sensitive Case. In deze voor­stel­ling beweegt hij zich zorg­vul­dig tus­sen en door sculp­tu­ren die hij bouw­de uit mui­zen­val­len. Een kwets­ba­re wereld van meer dan 200 rat­ten- en mui­zen­val­len waar­in elke stap en bewe­ging met pre­ci­sie plaats­vindt. Als publiek omsin­gel je een absurd spel van dans, the­a­ter en handstand.