Grensgeval:
KORROL i.s.m. Aifoon


30CC-Residentie
Periode: 24.04—07.05.2023

Hanne Vandersteene en Mahlu Mertens vor­men samen de artis­tie­ke kern van Grensgeval. Ze stu­deer­den bei­den aan de toneel­aca­de­mie Maastricht. Hanne ver­diep­te zich ver­der aan het KASK en Mahlu doc­to­reer­de als onder­zoe­ker Engelse lite­ra­tuur aan de Universiteit Gent en publi­ceer­de in 2019 haar dicht­bun­del Ik tape je een bed’ bij uit­ge­ve­rij De Zeef. Binnen het cir­cus von­den ze een taal voor hun ver­beel­ding.​Ze wer­ken aan een eigen­zin­nig en her­ken­baar oeu­vre dat cir­cus samen­brengt met ande­re kunst­vor­men en injec­teert met een dosis anar­chie, poëzie en punk. Op het podi­um bou­wen ze een wereld waar het publiek mid­den­in zit en bij momen­ten zelfs actief deel van uit­maakt. Grensgeval speel­de o.a. in Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Tsjechië, Ierland, Engeland, Schotland, Oostenrijk, Denemarken en China.


Website
Partnership(s): CIRKLABO
IMGL2134 druk c Michiel Devijver IMGL2024 druk c Michiel Devijver KORROL CL 9 1 KORROL CK 8

Grensgeval:
KORROL i.s.m. Aifoon

Na de suc­ces­vol­le fami­lie­voor­stel­lin­gen Plock! en mur­mur maakt Grensgeval KORROL, een nieu­we cir­cus­per­fo­man­ce voor ieder­een van­af vier jaar. KORROL wordt het sluit­stuk van het drie­luik over kunst en creëren.

In KORROL com­po­neert een acro­ba­ti­sche archi­tect met kilo’s beton de ruim­te. Jonas bouwt torens, de torens ver­an­de­ren in een stad, een ver­la­ten vlak­te, een mens. Maar steeds als hij de laat­ste steen pro­beert te leg­gen, blijkt zijn werk onaf. Jonas balan­ceert ver­vaar­lijk op wan­ke­le torens, springt op zijn han­den van steen naar steen. Maar wat hij ook pro­beert: alles blijft zo stijf en stil. Tot hij het beton aan­trekt: draai­end op lood­zwa­re schoe­nen orke­streert hij een klein bal­let, in een duet met een mas­sie­ve bal scheert hij rake­lings langs zijn publiek. Zijn hele lichaam (ver)bouwt hij. Wanneer Jonas zijn beton­nen hoofd in de han­den legt van het publiek wor­den zij mede­dra­ger van zijn cre­a­tie. In een wereld van rei­zend en voel­baar geluid ver­bou­wen ze samen de wereld. 

Resultaat: brui­send nieuw cir­cus-geluids­the­a­ter waar het publiek boven­op zit. Met drum­men­de blok­ken, een ver­steen­de acro­baat en dan­send beton.