Het RAF:
Goodbye Lenin, niet de film


30CC-Residentie
Periode: 11.07—30.09.2016

Raf is een poli­tiek-soci­aal geën­ga­geerd the­a­ter­col­lec­tief, opge­richt door Reynout Dekimpe en Andy Van Kerschaver.


Website
Partnership(s): 30CC
Screenshot 2018 05 08 15 07 00

Het RAF:
Goodbye Lenin, niet de film

In Goodbye Lenin, niet de film neemt het Raf het publiek immersief mee op road­trip door Oekraïne op zoek naar een neer­ge­haald Leninstandbeeld. Met een levens­gro­te pro­jec­tie als ach­ter­wand rij­den ze door een land ver­scheurt door de geschie­de­nis en een bur­ger­oor­log als twee Don Quichottes tus­sen de ruï­nes van de Sovjet-Unie. Onderweg komen ze zich­zelf en de maat­schap­pij tegen. Een voor­stel­ling waar­in film en the­a­ter in elkaar overvloeien.