Het WOLK


30CC-Residentie
Periode: 30.07—04.11.2018

Het WOLK is een kin­der- en jeugd­the­a­ter­ge­zel­schap opge­richt door actri­ce en the­a­ter­maak­ster Sarah Van Overwaelle (°1988). Het WOLK wil het publiek even mee­ne­men weg uit de dage­lijk­se sleur, hoog boven de wol­ken waar magi­sche beel­den hun kun­nen beto­ve­ren. De kracht van het beeld staat dan ook cen­traal en is stee­vast het ver­trek­punt van de voor­stel­lin­gen of pro­jec­ten. Het WOLK staat voor dro­men, fan­ta­se­ren, met je hoofd in de wol­ken lopen en dit over­bren­gen op het publiek, de wereld, het volk.


Website
Partnership(s): 30CC
HET WOLK 3 HET WOLK 4 HET WOLK 5 HET WOLK 2

Het WOLK

Een dorp

Een dorp van dozen

Een dorp van jou en mij

Een dorp vol herinneringen

Een dorp van vroe­ger, van vaag, van voorbij

Een dorp van hoe het was en hoe het is gegaan

Een dorp dat niets meer is dan een her­in­ne­ring, een laag­je mist in mijn hoofd, dat alles van van­daag mee kleurt.

Sarah Van Overwaelle en Lize Pede knut­sel­den een cre­a­tie­ve voor­stel­ling van twee meis­jes die heim­wee heb­ben naar hun geboor­te­dorp. Ze wil­len terug naar de situ­a­tie van vroe­ger, zoe­ken troost bij elkaar en in hun her­in­ne­rin­gen. Ze her­ont­dek­ken elke straat, elk huis­je en iede­re bewo­ner. De posi­tie­ve kan­ten maar helaas ook de nega­tie­ve. Ze onder­vin­den dat je een ver­le­den niet kan her­plak­ken en dat de din­gen gaan zoals ze gaan. Mist maakt het the­ma van schei­den en ruzie bespreek­baar voor jon­ge kin­de­ren met war­me beel­den, regen en wind.

Kortom, een voor­stel­ling over gemis

en dat dat ver­domd las­tig is.