25.01.2018, 00:00—00:00
Conflictlabo #2: Theater

30 CC residentie Lichterloh Conflictlabo 4 Circus

Een con­flict rond fami­lie en bezit is het expe­ri­men­teer­veld in het artis­tiek labo­ra­to­ri­um en wordt daar van­uit diver­se per­spec­tie­ven onderzocht.

Vijf teams, elk beho­ren­de tot een ande­re artis­tie­ke dis­ci­pli­ne (the­a­ter, dans, cir­cus, film, per­for­man­ce) doen elk 10 dagen lang expe­ri­men­ten met het­zelf­de con­flict door mid­del van re-enact­ment, fami­lie-opstel­lin­gen, rol­len­spe­len, beli­cha­ming, rituelen …

Dit keer is the­a­ter aan de beurt.

Let op! Dit is geen work-in-pro­gress en geen voor­stel­ling! Het is een labo­ra­to­ri­um, dat op de dag zelf waar­op het labo voor toe­schou­wers wordt geo­pend een nieu­we onder­zoek­daad stelt. Met elke bezoe­ker wordt het sca­la van moge­lij­ke onder­zoeks­per­spec­tie­ven verbreed.

Met nage­sprek.

Waar: 30CC/​Wagehuys

Brusselsestraat 63

Leuven