Matthias Van de brul:
Teerling


30CC-Residentie
Periode: 11.09.2017—24.09.2019

Matthias Van de brul (°1995, Bonheiden) stu­deer­de in 2018 af aan LUCA Drama, waar hij een ster­ke voor­lief­de ont­wik­kel­de voor eigen­zin­nig tekst­the­a­ter. Hij speel­de bij gezel­schap­pen als Het nieuw­ste­de­lijk, Muziektheater Walpurgis, De Nwe Tijd, tg Nunc en fABULEUS. Zelf maak­te hij onder ande­re de voor­stel­lin­gen geberg­te en Platonov. Voor geberg­te ont­ving hij in 2016 de Mu-zee-um Jongerenjuryprijs op Theater Aan Zee. In zijn werk als docent staan taal, spel en ver­beel­ding centraal.


Partnership(s): 30CC
MATTHIAS VAN DE BRUL 2017 C Katrien Van Giel

Matthias Van de brul:
Teerling

Van 11 tot 24 sep­tem­ber is the­a­ter­ma­ker Matthias Van de brul in resi­den­tie in Cas-co PODIUM. Hij zal er wer­ken aan zijn mas­ter­voor­stel­ling teer­ling aan LUCA Drama. Voor deze voor­stel­ling werkt hij samen met mede­stu­den­te Charlotte Wellens en coach Katelijne Damen.

Matthias ken­de deze zomer een suc­ces­vol­le door­tocht op TAZ Oostende met de solo Gebergte, een actu­e­le her­schrij­ving van Sofokles’ Oidipous. Hij won hier­mee de prijs van de Jongerenjury mu-zee-um’.

Van de brul bewijst zich­zelf niet alleen met zijn intel­li­gen­te inter­pre­ta­tie van de ver­ra­der­lijk com­plexe mythe, maar over­tuigt ook door de leven­dig­heid van zijn spel.” Uit: Etcetera

Verder speelt Matthias ook in Groupe Diane, een the­a­ter­pro­duc­tie over acti­vis­me van het nieuwstedelijk.