Rosie Sommers & Ezra Fieremans:
Performances


30CC-Residentie
Periode: 08.01—04.03.2018

Rosie Sommers (°1995, Amsterdam) is momen­teel haar mas­ter KASK Drama in Gent aan het afron­den. Ze was te zien in het stuk Golem van Thomas Ryckewaert en werkt bin­nen­kort samen met Bosse Provoost.

Ezra Fieremans (°1993, Gent) speel­de reeds op zeer jon­ge leef­tijd als kin­d­ac­teur in het the­a­ter. Hierna speel­de hij in de belang­rijk­ste the­a­ters in België en Nederland en van­af 2012 voor film en tele­vi­sie (met o.a. Café Derby, 2014). Ezra is ook opge­leid als pro­fes­si­o­neel danser.


Partnership(s): 30CC
Rosie web1

Rosie Sommers & Ezra Fieremans:
Performances

Tijdens hun resi­den­tie in PODIUM wil­len Rosie Sommers & Ezra Fieremans een per­for­man­ce bren­gen die geen nood heeft aan een con­text, of niet gecon­tex­tu­a­li­seerd dient te wor­den. Hiervoor cre­ë­ren ze eer­der een sfeer of de con­di­ties waar­bin­nen ze boven zich­zelf kun­nen uit­stij­gen in rela­tie tot elkaar en in rela­tie tot het nu. Een beet­je zoals het jon­ge kop­pel in de film A Bout de Souffle (Godard, 1960)”