Sietse Remmers:
Het Temmen van de Feeks


30CC-Residentie
Periode: 07.10—01.12.2019

Sietse Remmers (°Utrecht, 1989) volg­de haar oplei­ding Master of Drama aan LUCA School of Arts te Leuven. Na het beha­len van haar pro­pe­deu­se in theater‑, film en tele­vi­sie­we­ten­schap­pen aan de Universiteit Utrecht, behaal­de ze haar Bachelor of Music aan het Conservatorium Haarlem, met muziek­the­a­ter als afstu­deer­rich­ting, en haar Bachelor of Drama in Leuven. Ook volg­de ze work­shops bij o.a. Troubleyn Teaching Group en Theater Zuidpool.


Website
Partnership(s): Eigen Kweek, 30CC
PODIUM Sietse Remmers PODIUM sietse PROMO PAN pan16

Sietse Remmers:
Het Temmen van de Feeks

In de maan­den okto­ber en novem­ber werkt de jon­ge per­for­mer en dra­ma­tur­ge Sietse Remmers tij­dens haar PODIUM-resi­den­tie in Cas-co aan een artis­tiek onder­zoek naar Otherness en machts­struc­tu­ren in tekst en op scè­ne. Dit onder­zoek past ze toe in haar vol­gen­de voor­stel­ling PAN en in het schrij­ven van een bewer­king van Het tem­men van de feeks, een the­a­ter­stuk vanWilliam Shakespeare.

Vorig sei­zoen debu­teer­de Sietse als pro­fes­si­o­neel the­a­ter­ma­ker en schrij­ver met haar voor­stel­ling De Weduwe. De vol­gen­de voor­stel­ling van haar hand, de ai van Ajax – een Griekse tra­ge­die met hits van Dolly Parton, was uit­ver­kocht op het Amsterdam Fringe Festival, werd getipt door De Volkskrant en kreeg loven­de reac­ties van publiek en jury.

Tijdens haar resi­den­tie in PODIUM (30CC & Cas-co) pren­teert Sietse haar artis­tiek onder­zoek aan een publiek van kun­ste­naars en exper­ten op vrij­dag 22 novem­ber, 14u-17u.