1-3.06: Sugaring - met o.a. Doris Hardeman & Francisco Correia (la Mercerie)

Whats App Image 2023 05 26 at 12 34 16

Zowel onze voor­ma­li­ge OTG-resi­dent Doris Hardeman als toe­kom­sti­ge OTG-resi­dent Francisco Correia nemen deel aan Sugaring, een 3‑daags eve­ne­ment dat plaats­vindt in La Mercerie. Sugaring is een expe­ri­men­te­le, mul­ti­dis­ci­pli­nai­re ten­toon­stel­ling die beel­den­de kun­sten met muziek, per­for­man­ce en een work­shop com­bi­neert. Het pro­ject wil een plat­form bie­den aan inter­ge­ne­ra­ti­o­ne­le en (inter)nationale samen­wer­kin­gen tus­sen Brusselse kunst­stu­den­ten en werk­ruim­tes (LUCA School of Arts, La Cambre, L’Erg / Level Five en SB34). Sugaring wordt geor­ga­ni­seerd door leden van Level Five en onder­steund door LUCA Breakout.

grap­hics: Stan Van Rompaey

Whats App Image 2023 05 26 at 12 34 17